OKOLICA


Okolice ośrodka

Jezioro

Błąd ładowania grafikiPowstał w roku 1963 po przegrodzeniu koryta Czarnej Przemszy zaporą ziemną w Przeczycach. Administracyjnie usytuowany na terenach dwóch gmin Siewierz i Mierzęcice pełni rolę przeciwpowodziową, wyrównawczą i rekreacyjną. Bogate w ryby łowisko cieszy się sporym zainteresowaniem wędkarzy, ponadto zalew jest popularnym miejscem weekendowych wyjazdów dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Co ciekawe, podczas budowy tamy na Czarnej Przemszy odkryto tu prehistoryczne cmentarzysko z setkami grobów kultury łużyckiej. Co więcej, ponoć na dnie zbiornika mają się znajdować pozostałości umocnień polowych, elementy Obszaru Warownego „Śląsk” pochodzące z okresu II wojny światowej. Nie trzeba urządzać dalekich wypraw, już w pobliżu zalewu można zobaczyć kilka interesujących obiektów. W okolicach Przeczyc znajdują się skąpe pozostałości poniemieckich linii fortyfikacyjnych. Malownicza okolica, wyżynne tereny i liczne pagórki zachęcają do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Warte uwagi są oddalone zaledwie 3 km od zalewu Ruiny Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu. Jego historia sięga najprawdopodobniej XII wieku, do naszych czasów zachował się pełny obwód murów, wieża bramna i zrekonstruowany barbakan.


Przystań

Błąd ładowania grafiki W ostatnich latach znacznie rozwinęła się turystyczno-rekreacyjna funkcja Zalewu Przeczycko-Siewierskiego. Akwen stwarza dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa, narciarstwa wodnego i sportów motorowodnych. Wzdłuż 19 km linii brzegowej usytuowane są przystanie żeglarskie. W Boguchwałowicach funkcjonuje Ośrodek Żeglarstwa i Narciarstwa „Champion`90” czarterujący łodzie żaglowe Optymist, Figiel, Omega, Wielki Trener w cenie kolejno 15, 20, 30 i 50 zł/ 1 h w tygodniu, w weekendy ceny są wyższe o 5-10 zł. Oczywiście, można również wypożyczyć rowerki wodne, kajaki, deski windsurfingowe czy łodzie wiosłowe. Ponadto Ośrodek organizuje regaty i obozy żeglarskie, kursy na stopień żeglarza jachtowego, a także jedno- i dwudniowe wycieczki żeglarskie dla najmłodszych.
Niedaleko Boguchwałowic

Zamek Siewierski

Błąd ładowania grafiki Historia zamku sięga najprawdopodobniej XII wieku, kiedy to stary gród siewierski zlokalizowany wokół kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela został przeniesiony w okolice obecnego Rynku, a w jego pobliżu powstała pierwsza drewniano-ziemna budowla obronna. Książęta bytomscy na początku XIV w. rozpoczęli w miejscu warowni budowę murowanego zamku w stylu gotyckim. W owym czasie zamek składał się z wieży ostatniej obrony – tzw. stołpu, zwieńczonego murami obronnymi i z budynku mieszkalnego. W roku 1443 zamek wraz z całym przyległym obszarem został sprzedany ówczesnemu biskupowi krakowskiemu – Zbigniewowi Oleśnickiemu. Sporządzony dokument kupna ustanowił władzę książęcą dla obecnego i kolejnych biskupów krakowskich. Zamek zaczął pełnić rolę administracyjnej i politycznej siedziby Księstwa Siewierskiego. Biskupi rozbudowali zamek nadając mu renesansowego wystroju i rezydencjonalnego charakteru. Z biegiem czasu wzmocniono również funkcje militarne budowli poprzez budowę wieży ogniowej, barbakanu i murów obronnych, które oblewała fosa zasilana wodami z pobliskiej Przemszy. Zamek stanowi obecnie tzw. trwałą ruinę z zachowanym pełnym obwodem murów, wieżą bramną i zrekonstruowanym barbakanem. Przez ostatnie lata, systematycznie prowadzono intensywne prace remontowo-konserwatorskie. Powstała m.in. platforma widokowa wraz ze schodami w wieży bramnej zamku. Zrekonstruowano działający drewniany most zwodzony wraz z kładką dla pieszych. Ponadto: wybrukowano dziedziniec zabezpieczając przy tym jego oryginalne fragmenty, odbudowano i zabezpieczono kolejne części murów, przebudowano płytę nad piwnicą zamku z dostosowaniem stropu do użytkowania jako scena oraz odrestaurowano pomieszczenia piwniczne, w których umożliwiono ekspozycję odkryć archeologicznych. Zamek w Siewierzu jest obecnie najlepiej rozpoznawalnym symbolem miasta w województwie. Warownia i zielone tereny wokół stały się centrum kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnym. Organizowane są tu imprezy o szerokim zasięgu, m.in.: połączona z konferencją naukową wielka inscenizacja 720-lecia bitwy pod Siewierzem, multimedialne widowisko teatralne „Komnata Natchnień”, happening historyczny wykorzystujący cyfrowe technologie „Multimedialna podróż w czasie na zamku w Siewierzu”, koncerty gwiazd muzyki i wiele innych. Rozbudowywana jest również baza sportowo-rekreacyjna. Błąd ładowania grafiki
Kliknij zdjęcie, aby powiększyć.

Rynek w Siewierzu

Błąd ładowania grafiki Błąd ładowania grafiki
Ośrodek Wypoczynkowy Boguchwałowice - PKM Sosnowiec Sp. z o. o.